Dubrovnik Le Petit Festival du Theatre 2012 Dubrovnik Croatia
 
 
Gordana & Zorislav Shoyat
 

Gordana & Zorislav Shoyat

 
Gordana & Zorislav Shoyat
Gordana & Zorislav Šojat are Light Artists from Zagreb, Croatia.
 
Light is the most beautiful sculpture that exists...

Gordana and Zorislav Šojat (Shoyat), a married couple from Zagreb, Croatia, started their activity in the areas of light art, light scenography and creative lighting in 2003 in Pula (Croatia), when for the first time they decided to present the results of their years long exploration of light as a medium to the public. In these artistic areas they had a series of solo and collective exhibitions and installations, some of them in tight cooperation with other artists (e.g. Đurđica Horvat, Dijana Nazor, Ivo Kuzmanić, Toni Horvatić, Kristina Bjelopavlović, Boris Ljubičić, Matej Meštrović, Jadranka Hlupić-Dujmušić, Neva Lukić). A specifically fruitful cooperation throughout many years they have with Mislav Katalinić. They are also authors/co-authors of several artistic-scientific and artistic-spiritual short films. They devote special attention to the interrelation of sciences and arts (art in science and science in art), to multidisciplinarity in sciences and arts and to synaesthesia.

They had more than 50 public exhibitions of their work: on the Split Saloon and in the Diocletian's Cellars in Split, on the Knin Fortress, the Vukovar Promenade, Krk Walls; on the Strossmayer Walkway and the Tower Lotrščak, in the Glyptotheka of the Croatian Academy of Sciences and Arts, in the Great Hall of Vatroslav Lisinski, the Klovićevi dvori gallery, on the Rudjer Bošković Institute... in Zagreb, as well as in Pula, Šibenik, Ljubljana, Zemun, Puttaparthi... Their film and science promotion work was co-financed and presented through several European and Croatian scientific projects. The animated film “Tesla Continuum” was awarded on the “Marie Curie Workshop” in 2006. The spiritual-artistic film “Ganesha” was presented in several places in Andra Pradesh, Karnataka and Kerala (India).

During their work with the light as a medium they also invented several light art devices: the homelight projector, the lightbrush and the lightwell.Svjetlovir (Eng.: Lightwell, Ger.: Lichtbrunn) is an instrument , but not the musical one, because it plays the voice, rather than light, so it is light musical instrument. Every single sound is projected hand painted motif in the corresponding color tone. The colors are rainbow row arranged within octaves, starting from a red to purple-red GIS. Some of the octaves are different on different painted designs. Therefore, it is possible to visually present at lightwell all nuance of music. Technological this instrument is digitally controlled analog device that is (currently) consists of 49 shades, from C2 to C6, forty-nine independent micro computers controlled by projection device with a specially designed optical assembly (pending patent), which each individual responds to MIDI tone that is attached. Lightwell reacts to the intensity of pressure on the button, release the speed, change of pressure on each key, to sustain and portamento pedals, there are several different ADSR curve and can be transposed.

Le Petit Festival 2012 is so proud to announce the world premier of Lightwell and amazing trio… Maestro Matej Mestrovic and Maestro and Maestra Šojat.

--

Zorislav Šojat svjetlostnom se umjetnošću bavi zajedno sa svojom suprugom Gordanom Gredičak Šojat od 2003. godine, kada su svoje dugogodištnje bavljenje svjetlošću kao medijem prvi puta prestavili javnosti na festivalu "Umjetnost na ulice" u Puli. Odtada su imali osamdesetak nastupa, mnogi puta s drugim umjetnicima. Uz svjetlostnu umjetnost, svjetlostnu scenografiju i kreativnu rasvjetu, također su autori/suautori nekoliko umjetničko/znanstvenih i umjetničko/duhovnih kratkih filmova. Posebnu pažnju posvećuju suodnosu znanosti i umjetnosti (umjetnost u znanosti i znanost u umjetnosti), sjedinjavanju različitih umjetničkih grana i sinesteziji. Tijekom istraživanja svjetlosti kao umjetničkoga izričaja, izumili su i nekoliko svjetlostno-umjetničkih uređaja: svjetlozor, svjetlokist i svjetlovir.

Gordana Gredičak Šojat svjetlostnom se umjetnošću bavi zajedno sa svojim suprugom Zorislavom Šojatom od 2003. godine, kada su svoje dugogodištnje bavljenje svjetlošću kao medijem prvi puta prestavili javnosti na festivalu "Umjetnost na ulice" u Puli. Odtada su imali osamdesetak nastupa, mnogi puta s drugim umjetnicima. Uz svjetlostnu umjetnost, svjetlostnu scenografiju i kreativnu rasvjetu, također su autori/suautori nekoliko umjetničko/znanstvenih i umjetničko/duhovnih kratkih filmova. Posebnu pažnju posvećuju suodnosu znanosti i umjetnosti (umjetnost u znanosti i znanost u umjetnosti), sjedinjavanju različitih umjetničkih grana i sinesteziji. Tijekom istraživanja svjetlosti kao umjetničkoga izričaja, izumili su i nekoliko svjetlostno-umjetničkih uređaja: svjetlozor, svjetlokist i svjetlovir.

Svjetlovir (eng.: lightwell, njem.: Lichtbrunn) je muzički, ali ne i glasbeni, instrument, jer ne svira glasom, nego svjetlom, pa je stoga svjetlostbeni muzički instrument. Svaki pojedini ton projicira rukom slikani motiv u odgovarajućemu tonu boje. Boje su duginim redom razpoređene unutar oktave, počevši od crvenoga A do ljubičasto-crvenoga Gis. Pojedine se oktave razlikuju po različitima oslikanima motivima. Stoga je svjetlovirom moguće vizualno predstaviti sve nuance muzike. Tehnološki svjetlovir je digitalno upravljani analogni uređaj koji se (trenutačno) sastoji od 49 tonova, od C2 do C6, četrdeset i devet samostalnih mikrokompjutorski upravljanih projekcijskih uređaja sa posebno konstruiranim optičkim sklopom (u postupku patentiranja), koji svaki pojedinačno reagira na MIDI ton koji mu je pridružen. Svjetlovir reagira na jačinu pritiska na tipku, brzinu odpusta, promjenu pritiska na svaku pojedinu tipku, na sustain i portamento pedale, ima nekoliko različitih ADSR krivulja i može se transponirati.